Vår metod

Att skapa de bästa förutsättningarna

Hur många gånger har du varit på en utbildning som gett inspiration men inga bestående resultat? För att få till en utbildning som passar era behov och er verksamhet samt också få utbildningens innehåll att bli en naturlig del av vardagen så behövs förstudie och uppföljning. Ingen människa är den andra lik, inte heller företag – därför har vi inga färdiga paket. Vi vill kunna ge er just den kunskap som kommer att göra skillnad för er, och därför består vår metod av tre steg.

 

Steg 1: Förstå

Ni känner er verksamhet allra bäst – och därför vill vi gärna starta våra insatser genom en kartläggning för att få förståelse och en tydlig bild av er och ert arbete. När vi får ta del av er vardag, era utmaningar, nivå och önskemål så kan vi anpassa hela utvecklingsinsatsen utifrån era specifika behov. Här lägger vi också en grund för det förtroende deltagarna visar oss under insatsens gång, eftersom vi visar att vi är måna om att det blir bra just för er, istället för att något ska utvecklas ”bara för att”.

 

Steg 2: Fakta

Genom utbildning eller workshop lär vi ut konkreta verktyg med målet att ni direkt ska kunna använda den nya kunskapen i er vardag. Utbildningarna är lärorika, inspirerande och aktiva. Men framför allt så är de anpassade till er verklighet och varje verktyg vi går igenom kopplas till just ert arbete. Vi varierar teori med övningar för bäst effekt och arbetar med ett involverande upplägg som bjuder in till aktivt deltagande under utbildningen/workshopen.

 

Steg 3: Framtid

Vi vill ge er verktyg att bygga långsiktig, varaktig förändring som håller i framtiden, inte bara en punktinsats här och nu. En tid efter utbildningen följer vi därför upp genom individuell coaching och träning. Eftersom era medarbetare har olika erfarenheter, behov och nivå kan vi här coacha dem till det som kommer göra skillnad för varje individ. Vi följer upp hur det gått sedan utbildningen och fyller sedan på med kunskap och feedback så att ni ska kunna ta er ett steg till i rätt riktning. Det är inte ovanligt att vi får förtroendet att coacha medarbetare långt efter att den initiala insatsen är slut eftersom den positiva effekten av coachingen varit så påtaglig.

Vi hjälper er gärna med att utbilda och träna interna coacher hos er, för att uppnå bäst effekt och en långsiktig lösning för att arbeta vidare med uppföljning och utveckling av framgångsrika beteenden i er grupp.

“Vi har fått ett proffsigt bemötande på alla sätt. Med hög kompetens och stor flexibilitet har vi tillsammans med MPWR fått arbeta med individuell coachning som verkligen är värt namnet.”

Elisabeth BystedtEnhetschef, Karlskoga Kommun

Kontakta oss

Hör gärna av dig om du vill veta mer om oss och vad vi erbjuder!