Ökad kundnöjdhet

Kommunikationskompetens som gör kunder till ambassadörer

Hur blir vi kvitt missnöjda kunder på kundservice?
Hur undviker vi långa supportsamtal?
Hur slipper vi pingpong-mejlandet fram och tillbaka?

En höjd kommunikationsnivå ökar kundnöjdheten. Genom att kommunicera lösningar istället för att fastna i problem kan ni guida kunder mot rätt beslut – och omvandla kunder till ambassadörer. MPWR erbjuder inspirerande och engagerande workshops inom såväl skriftlig som muntlig kommunikation. Därutöver hjälper vår coaching – individuellt och i grupp – er att träna på och genast tillämpa kunskaperna kring ökad kundnöjdhet för bästa effekt.

CASE

Karlskoga kommun

Kontaktcenters medarbetare känner ökad trygghet efter MPWR:s coaching. Den har gett resultat internt såväl som ökad kundnöjdhet bland kommunens medborgare.
Läs mer

Metod

Vi tar avstamp i retorikens grunder och forskning kring gott bemötande för att hjälpa organisationer att kommunicera på bästa möjliga sätt. Vi omsätter sedan teorin till praktik.

Våra insatser inom Ökad kundnöjdhet inkluderar:
Förstå

Vi observerar och studerar era nuvarande rutiner, lyssnar på kunddialoger och tar till oss av målbilden för ert kundbemötande.

Fakta

I detta skede genomförs workshops i muntlig och skriftlig kommunikation, som leds av våra utbildare och kommunikationskonsulter.

Framtid

Individuell coaching som införlivar kunskapen och applicerar den i det dagliga arbetet. Därtill kontinuerlig uppföljning med nyckelpersoner i er organisation med syftet att utbyta feedback och närma oss målen för kommunikativ utveckling.

Resultat

Ni får en nyvunnen trygghet i hur ni hanterar er arbetsvardag på ett enkelt och roligt sätt. Detta leder i slutänden till ökad kundnöjdhet. Även våra samarbetspartners med hög kundnöjdhet blir empowered att ytterligare förhöja kundupplevelsen med hjälp av förbättrad kommunikation via mejl, chatt, telefon och fysiska möten.

Våra insatser inom Ökad kundnöjdhet leder till:
  • Effektivitet
  • Engagemang
  • Trygga medarbetare
  • Ökad kommunikationskunskap
  • Bättre hantering av svåra dialoger
  • Lösningsfokus
  • Tydlighet
  • Färre missnöjda kunder
  • Minskad stress
  • Färre dialoger präglade av problem och skuld
CASE

Lidköpings kommun

Lidköpings kommuns kontaktcenter har fått ett självgående och välmående team, tack vare konkret arbete med fokus på ledarskap, coaching och bättre kommunikation.
Läs mer

Kontakta oss

Hör gärna av dig om du vill veta mer om oss och vad vi erbjuder!