Framgångsrik försäljning

Värdebaserad försäljning är detsamma som service

Hur ökar vi försäljningen och behåller kunder i tuffare tider?
Hur säljer vi utifrån varje specifik kund?
Hur motiverar jag mina erfarna säljare till nästa nivå?
Hur säljer jag utan att kränga och framstå som jobbig?
Ska säljarna mejla, ringa, gå på event eller knacka på?

Värdebaserad försäljning leder till ökad försäljning såväl som nöjda och lojala kunder. För att lyckas med långsiktig försäljning behöver ni kommunicera utifrån kundens individuella behov samt anpassa tjänster eller produkter efter dessa. Vi utbildar och coachar i värdebaserad försäljning, utifrån era kunders behov snarare än produktens funktion. Tjänsten riktar sig till företag med etiskt korrekt syn på försäljning – för på MPWR förstår vi att sälj = service.

Sales women by desk
Sales women by desk
CASE

Skånska energi

Sälj- och marknadsteamet fick en gemensam syn kring sälj. Mycket träning och många diskussioner resulterade i tryggare medarbetare med en mer positiv inställning till att sälja.
Läs mer

Metod

Retorikens grunder utgör kärnan i våra insatser för framgångsrik försäljning. Vi utbildar i coachande förhållningssätt i kundmötet som genererar förtroende, följsamhet, bra kommunikation samt behärskning av konsten att sälja mervärde. Våra inspirerande workshops, effektiva metoder och engagemang lär er att övertyga, snarare än övertala, genom att belysa vad kunder behöver och sälja det de vill ha.

Våra insatser inom Framgångsrik försäljning inkluderar:
Förstå

Kartläggning där våra vi observerar och studerar era nuvarande rutiner, lyssnar på säljdialoger och tar till oss av målbilden för era säljresultat.

Fakta

Workshops i proaktiv och värdebaserad försäljning, som leds av coach eller kommunikationskonsult.

Framtid

Individuell coaching som införlivar kunskapen och applicerar den i det dagliga arbetet – kopplat till statistik och faktiska resultat. Därtill kontinuerlig uppföljning med nyckelpersoner för att utbyta feedback och närma oss målen kring kommunikativ utveckling.

Resultat

Utbildning och coaching i värdebaserad försäljning ger er nöjda, lojala och långvariga kundrelationer. Säg hej till nya ambassadörer och adjö till kunder som lättvindigt går över till era konkurrenter.

Våra insatser inom Framgångsrik försäljning leder till:
  • Fler säljinitiativ
  • Fokus på resultat
  • Bättre känsla för sälj
  • Ökade säljresultat
  • Fler nöjda kunder
  • Långvariga relationer
  • Minskad stress vid telefonförsäljning

Kontakta oss

Hör gärna av dig om du vill veta mer om oss och vad vi erbjuder!