Ledningsgruppsutveckling och chefsstöd

Självledarskap som eliminerar obalans och tråkiga möten

Varför har vi så omotiverade ledningsmöten?
Är det redan dags för utvecklingssamtal igen?
Varför prioriteras aldrig mina hjärtefrågor på styrelsemötet?

Behöver ledningsgruppen bli ett hållbart team som hjälper företaget att växa? Utmaningarna i ledningsgrupperna kan vara många, speciellt i nya sådana. Men oberoende av styrelsens mognad kan det uppstå meningsskiljaktigheter och dålig balans. Kanske fasar du inför att hålla löne- och medarbetarsamtal, kanske känner du att ditt område inte är prioriterat i ledningsgruppen – eller att ni helt enkelt bara har väldigt tråkiga styrelsemöten. Oavsett vilket kan vi hjälpa er.

CASE

PEAB

Efter att ha fastnat i arbetet med att ta fram en ny marknadsplan steg MPWR in för att effektivt styra dialogerna, vilket ledde till ett öppet klimat för reflektion och feedback.
Läs mer

Metod

Tillsammans går vi på djupet i självledarskapet och den psykologiska tryggheten i teamet. Du förstår vad du som ledare själv behöver och med avstamp i detta skapar teamet sedan en förståelse för varandra. Vi arbetar dels i teamet, men även individuellt för att varje ledare ska få träna på sina egna utmaningar.

Chefsstöd kan dels innefatta mental styrka, stresshantering och självledarskap. Vi kan även hjälpa dig med hur du prioriterar rätt, ger feedback, strukturerar din kalender och skapar öppna, engagerade möten där medarbetarna motiveras.

Resultat

Det som är unikt med våra insatser inom ledningsgruppsutveckling är bolaget som helhet och ger er extra kunskap kring just kommunikation. Vi lär er vad ni behöver känna och tänka för att kommunicera framgångsrikt kring era behov, beteenden och önskemål. Men viktigare än allt är hur ni kommunicerar, för att budskapet ska landa rätt hos medarbetarna.

Samarbetet med oss resulterar i tydlig kommunikation, värderingar och vision. Våra coacher och utbildare hjälper er att prioritera, effektivisera och konkretisera. Men vi stannar inte vid att stämpla på några värderingsord som egentligen inte betyder något. Vi preciserar vad era värderingar betyder och hur det ser ut när de efterlevs.

Kontakta oss

Hör gärna av dig om du vill veta mer om oss och vad vi erbjuder!