Coachande ledarskap

Vågar du utmanas i att bli en coachande ledare?

Varför är mina medarbetare omotiverade?
Hur får jag informationen att gå in hos alla?
Varför gör inte mina medarbetare som jag vill?
Hur får jag självgående medarbetare som skapar goda resultat?

En coachande ledare behöver utmanas. Som ledare måste du bland annat tränas i frågeställningar som skapar effekt, aktivt lyssnande för att förstå de du leder och inse vilken ledarroll du ska anta i specifika situationer. Allt för optimal framgång byggd på varje individs egenskaper och beteenden. Denna tjänst riktar sig till personer som har en utmaning i att balansera tillitsfullt ledarskap med fokus på resultat och uppsatta mål.

CASE

Tunstall

Sedan 2019 har MPWR stöttar arbetsgrupper på Tunstall med workshops i coachande ledarskap, framgångsrik feedback och individuell coaching rörande praktiskt arbete.
Läs mer

Metod

MPWR besitter gedigen erfarenhet inom coachande ledarskapsinsatser som hjälper dig att hjälpa dina medarbetare att själva nå de uppsatta målen. Vi har redan utbildat över 100 ledare och coacher i just coachande ledarskap. Oavsett bransch sätter vi fokus på medarbetarna och de kommunikativa utmaningarna i just er verksamhet. Vi stöttar, utbildar, utvecklar och har främst ett praktiskt tillvägagångssätt som gör skillnad på riktigt.

Våra insatser inom Coachande ledarskap inkluderar:
Förstå

Inledande analys av dina kunskaper om coachande ledarskap samt kartläggande samtal med dig som ledare.

Fakta

Utbildning och workshops i de verktyg du behöver för att ta nästa steg.

Framtid

Individuell coaching och chefsstöd i specifika situationer som utvecklar dig i rätt riktning. Här arbetar vi hands-on och kan ge direkt feedback när vi närvarar vid dina coachingtillfällen såväl som under kundsamtal.

MPWR deltar gärna under medarbetarsamtal eller coachingpass för att ge konkret feedback på styrkor och utvecklingsområden. Våra kommunikationskonsulter kan också hjälpa dig att utforma optimala möten, utvecklingssamtal, lönesamtal och APT. Kontakta oss för mer information.

Resultat

Genom våra insatser för coachande ledarskap lär du känna dig själv och dina medarbetare bättre samt en förståelse för människors beteende vid förändring. Du lär dig att öka önskvärda beteenden och ge feedback på optimalt sätt. Allt för att skapa ett välmående team och få till den där raka dialogen som alla ledare eftersträvar – utan att trampa någon på tårna. Det hårda kombinerat med det inkännande mjuka. Får vi till det blir det oftast succé.

Våra insatser inom Coachande ledarskap leder till:
  • Motiverade ledare
  • Motiverade medarbetare
  • Mer självgående team
  • Öppen och transparent kultur
  • Insikter om hur olika kompetenser kan nyttjas på bästa sätt

Kontakta oss

Hör gärna av dig om du vill veta mer om oss och vad vi erbjuder!