Välmående team och företagskultur

Hållbara medarbetarskap som leder till ökad lönsamhet

Hur skapar vi en positiv arbetsmiljö?
Hur undviker vi konflikter i teamet?
Hur skapar vi balans mellan att driva på och stötta teamet?
Är vi en grupp sammansatta människor eller ett team?

En arbetsplats utan trygghet skapar missnöje, missförstånd och missunnsamhet. Därför behöver alla team få till ett bra medarbetarskap. Företagskultur handlar inte om att stöpa alla i samma form, utan att stötta varje persons autentiska jag. Vår metodik fokuserar på helheten, samtidigt som vi förstår att alla individer är unika. Våra insatser för välmående team och företagskultur ger er förutsättningarna att förstå varandra, samarbeta, leverera, må bra och skapa en hållbar företagskultur.

CASE

Skövdebostäder

En splittrad arbetsgrupp fick coaching och workshop som ledde till ett helt nytt lugn i teamet samt verktyg att hantera dagliga utmaningar rörande stress och samarbete.
Läs mer

Metod

Våra kunskaper inom HR, psykologi och beteendevetenskap ligger till grund för våra insatser för välmående team och företagskultur, såväl som erfarenhet från hundratals svenska organisationer. Metodiken är djupgående och anpassningsbar – inga quick-fixes, utan verktyg som gör långsiktig skillnad. Vi utbildar och coachar för att förstå olikheter och anpassningar av dessa samt hantera konflikter genom lösningsfokus och konstruktiv kommunikation, snarare än att ignorera och skylla ifrån sig.

Våra insatser inom Välmående team och företagskultur inkluderar:
Förstå

Kartläggning och individuella intervjuer med team samt chef för nulägesanalys och förståelse kring styrkor och utmaningar. Vi tar gärna del av medarbetarundersökningar och liknande för ytterligare förståelse.

Fakta

Teamdag anordnad av MPRW med samarbetsövningar, teorier, verktyg, diskussioner samt individuell och gruppvis reflektion. Vi erbjuder även workshops för stärkt kommunikation med våra kommunikationskonsulter. Ämnen som vanligtvis berörs är:

  1. Förstå och hantera personligheter
  2. Kommunikationsstilar och konfliktsituationer
  3. Öppna arbetsklimat där medarbetare är sedda och värdefulla
Framtid

Gruppcoaching med vår kommunikationscoach för fortsatta diskussioner och en samsyn kring hur fastställda regler ska efterlevas och arbetet se ut framåt. Därtill erbjuds individuell coaching till den som behöver mer stöttning i att bidra till teamet samt ansvarsområden och styrkor.

Vi erbjuder även enklare utbildningar och uppskattade inslag för exempelvis teambuilding och kickoff. Vi kan lova många roliga övningar som skapar diskussioner, reflektion, förståelse och skratt. Kontakta oss för mer information.

Resultat

MPWR:s experter på kommunikation strävar efter att ni ska få ett välmående team, med positiv inverkan på både arbetsglädje och prestation. Men även om våra insatser är gedigna är de också roliga. Dagarna bjuder ofta på skratt och samsyn när teamet kommer närmare varandra.

Våra insatser inom Välmående team och företagskultur leder till:
  • Positiv arbetsmiljö
  • Ökad samarbetsförmåga
  • Välmående medarbetare
  • Minskad sjukfrånvaro och personalomsättning
  • Bättre samarbete och resultat
  • En trivsam och öppen företagskultur
  • Bättre möten, konferenser och kickoffer

Kontakta oss

Hör gärna av dig om du vill veta mer om oss och vad vi erbjuder!