Våra case

Skånska Energi

Utmaning

Sälj- och marknadsteamet bestod av blandade arbetsroller med varierande inställningar till sälj. En del medarbetare var positivt inställda medan andra upplevde sälj som något tråkigt, jobbigt och stressigt. I elbranschen är det särskilt viktigt att vara proaktiv och särskilja sig från konkurrenter, inklusive en hel del oseriösa aktörer. En utmaning var därför att skapa förtroende samt kommunicera värde och mervärde med att välja Skånska Energi.

“MPWR visade hög kunskap om vår bransch och stor lyhördhet för att anpassa utbildningen, vilket resulterade i ett uppskattat upplägg. Vi värdesätter deras flexibilitet och den närhet jag haft till dem under samarbetet. Leveransen av utbildningen har överträffat mina förväntningar. Det har resulterat i att jag och mina kollegor dagligen använder många av de tips som ingick i utbildningen.”

Karin HolmMarknads- och försäljningschef på Skånska Energi

Lösning och resultat

MPWR:s plan var att bygga på säljkunskaperna i tre steg. Inledningsvis skapades en samsyn kring vad framgångsrik försäljning är, hur det ska bedrivas och varför det är viktigt. Därefter adderade våra säljcoacher olika tekniker för proaktiv skrift, aktivt lyssnande, behovsfrågor, kundvärde samt merservice i form av mersälj i telefondialoger. Slutligen fanns utrymme för träning och diskussioner som underlättade praktiskt tillämpande av kunskaperna.

Resultatet blev tryggare medarbetare som förstår att bra sälj är detsamma som hög service. Sälj har inte en lika negativ konnotation, utan medarbetarna har verktyg för att ge råd utifrån kundens behov. Dessutom infann sig en kommunikativ trygghet gentemot kund, i en komplex bransch med svåra interna termer.

Kontakta oss

Hör gärna av dig om du vill veta mer om oss och vad vi erbjuder!