Våra case

Skövdebostäder

Utmaning

Arbetsgruppen på Skövdebostäder var både stressad och splittrad. De många olika arbetsuppgifterna ledde till en bristfällig arbetsro och arbetsvardagen kändes rörig. I den inledande fasen upptäckte MPWR att en del upplevelser förvisso var kopplade till faktisk stress, men att flera upplevelser snarare handlade om upplevd stress. Detta gick att korrigera med bättre struktur, tydlighet och ett nytt mindset bland medarbetarna.

“När vi kom i kontakt med MPWR var min arbetsgrupp stressad och hade en del historia i bagaget. MPWR var väldigt lyhörda och anpassade sina insatser för grupperna de jobbade med. Kombinationen av observation, workshop i grupp och individuell coaching gav vår arbetsgrupp ett helt nytt lugn. Dessutom fick vi verktyg för att hantera dagliga utmaningar som stress, struktur och samarbete.”

Lina Eklund SvenssonMarknad- och utvecklingschef på Skövdebostäder

Lösning och resultat

MPWR inledde insatserna med en ordentlig kartläggning för att mäta aktiviteter och deras tidsåtgång. Sedan skedde utbildning i skillnaden mellan faktisk och upplevd stress samt vad som medarbetarna faktiskt kan påverka. Vidare utbildade MPWR bland annat om påverkan och vikten av rätt mental inställning, vilket gjorde stor skillnad för arbetsgruppen. Ett annat exempel på utbildning var värdet av tydlig kommunikation för att ge omgivningen rimliga förväntningar. Därtill genomförde MPWR:s kommunikationscoacher individuell coaching utifrån alla medarbetares enskilda utmaningar.

Kontakta oss

Hör gärna av dig om du vill veta mer om oss och vad vi erbjuder!