Våra case

Tunstall

Utmaning

Line Managers och operatörer på Tunstall hade ett riktigt gott samarbete redan innan MPWR inledde sina insatser. Därför samlade man krafter för att utveckla ledarskapet och skapa ett enhetligt språk för alla Line Managers och även utveckla one2one-samtalen med medarbetarna. Samarbetet mellan MPWR och Tunstall har pågått sedan 2019, där MPWR utbildat Line Managers under lätta och roliga perioder såväl när Tunstall varit i större behov av insatser för coachande ledarskap.

“MPWR inte bara når utan överträffar satta förväntningar och sätter sig in i våra utmaningar hur enkelt som helst. De har verkligen utfört en individuellt anpassad insats och är oerhört intresserade av hur utvecklingen går på just vårt företag. Jag är mäkta imponerad över engagemanget, passionen och professionalismen som MPWR visar.”

Ulrika BjörnDirector of Response Operation på Tunstall

Lösning och resultat

MPWR bjöd in Line Managers från både dag- och nattpersonal för att delta på workshops i coachande ledarskap, vilket skapade ett gemensamt förhållningssätt. Nästa steg var att bringa klarhet i strategier för framgångsrik feedback, konsten att ställa kraftfulla frågor som öppnar upp, samt hur man når fram till människor med olika motivationskällor.

Därutöver fick varje Line Manager individuell coaching med feedback på sitt praktiska arbete. Detta med målet att ta personliga kliv i ledarrollen. Detta följde MPWR sedan upp vid upprepade tillfällen för att säkerställa ledarnas utveckling under pågående samarbete.

“Tunstall förstod vikten av utveckling och att man alltid måste våga ta nästa steg för att få till ett ännu bättre samarbete. Vi är väldigt imponerade över den utveckling som gjorts och den kompetens som Tunstalls Line Managers har. Det är fantastiskt att se hur de förvaltar kunskapen och tar eget ansvar för att utbilda nya kollegor i Line Manager-teamet.”

Karin ÅqvistUtbildare och coach

Kontakta oss

Hör gärna av dig om du vill veta mer om oss och vad vi erbjuder!