Kommunikationsutveckling med fokus på konkreta beteenden

MPWR – vi förstärker er med utbildning och coaching inom kundbemötande, ledarskap och teamutveckling

Vi utbildar, coachar och tränar chefer och medarbetare runtom i Sverige i att stärka sig själva och sina resultat.
Hos oss kommer du inte hitta några färdiga utbildningspaket. Vi vet att varje kund är unik och därför är det viktigt för oss att anpassa varje del i insatsen utifrån er verksamhets behov, erfarenheter och mål.

Under våra interaktiva utbildningar varvar vi teorier, metoder och kommunikativa verktyg med diskussioner, övningar och case hämtade från er arbetsvardag. Vårt mål är alltid att varje deltagare ska känna sig stärkt att använda sin nya kunskap redan nästa dag. Vi lägger stor vikt att inte bara lära ut vad som är viktigt, utan hur det kan göras på ett effektfullt sätt.

Varje utveckling, stor som liten, börjar alltid hos varje enskild person och med att identifiera framgångsrika beteenden som leder er närmare era mål. Genom tydlig feedback, positiv och konstruktiv, coachar vi er att ta er dit steg för steg.

“De är fantastiskt hur MPWR alltid lyckas engagera teamet på ett sätt som ger både energi och resultat. Utbildningarna ger flera aha-upplevelser och konkreta verktyg för medarbetarna att använda i sitt dagliga arbete. Kartläggningen som MPWR gör innan varje utbildning ger mig möjlighet att få en skräddarsydd utbildningsinsats som passar mitt team, våra kunder och våra verksamhetsmål.”

Isabelle HooshidarKundfrontschef, 
GodEl