Kommunikationsutveckling med fokus på konkreta beteenden

MPWR – vi förstärker er med utbildning och coaching inom kundbemötande, ledarskap och teamutveckling

Vi utbildar, coachar och tränar chefer och medarbetare runtom i Sverige i att stärka sig själva och sina resultat.
Hos oss kommer du inte hitta några färdiga utbildningspaket. Vi vet att varje kund är unik och därför är det viktigt för oss att anpassa varje del i insatsen utifrån er verksamhets behov, erfarenheter och mål.

Under våra interaktiva utbildningar varvar vi teorier, metoder och kommunikativa verktyg med diskussioner, övningar och case hämtade från er arbetsvardag. Vårt mål är alltid att varje deltagare ska känna sig stärkt att använda sin nya kunskap redan nästa dag. Vi lägger stor vikt att inte bara lära ut vad som är viktigt, utan hur det kan göras på ett effektfullt sätt.

Varje utveckling, stor som liten, börjar alltid hos varje enskild person och med att identifiera framgångsrika beteenden som leder er närmare era mål. Genom tydlig feedback, positiv och konstruktiv, coachar vi er att ta er dit steg för steg.

Vi lämnar ordet till våra fantastiska kunder

Vårt samarbete startade 2020 men vi fick första kontakten redan 2015 när MPWR besökte oss och direkt förstod hur en första kontakt skulle byggas upp för ett eventuellt kommande och långsiktigt samarbete. MPWR frågade mycket om just Nemax och våra behov, både i dagsläget och framåt. Då väcktes mitt intresse.

De förslag MPWR tog fram för utveckling var ett bra svar på vad vi på Nemax stod inför för utmaningar, så där byggdes ett stort förtroende för både konsulten vi träffade och de tjänster som MPWR kunde erbjuda oss.

Vi har haft utbildning för hela Nemax på grupp- och individnivå. Det har varit både grundutbildning och fördjupning inom kommunikation. Vi har haft såååååå mycket nytta av alla verktyg, information, utbildningar, case med mera som vi fått från MPWR. Det bästa är att vi alltid haft nytta av kunskaperna direkt, i verkligheten!

Våra värdeord på Nemax är innovation, professionalism och passion och MPWR har gett oss fantastiska verktyg som gör att vi kan leva upp till vår starka värdegrund, varje dag.

Vår utbildare är skicklig, engagerande, trevlig, glad och förstående. Hon har också en förmåga att förstå både oss som företaget Nemax, och kopplat till varje individ, oavsett roll. Summeringen från mig är att jag uppfattar att alla på Nemax gillar MPWR och att mina kollegor fått en personlig utveckling som stärkt varje individ i rollen på Nemax.

Anki Bergstedt, VDNemax

Det är fantastiskt hur MPWR alltid lyckas engagera teamet på ett sätt som ger både energi och resultat.

Utbildningarna ger flera aha-upplevelser och konkreta verktyg för medarbetarna att använda i sitt dagliga arbete. Kartläggningen som MPWR gör innan utbildningen ger mig möjlighet att få en skräddarsydd utbildningsinsats som passar mitt team, våra kunder och våra verksamhetsmål.

Efter insatserna har teamet verkligen fått med sig hur avgörande vårt bemötande är för hela kundupplevelsen men också hur vi med hjälp av små detaljer kan slipa och förbättra oss hela tiden för att säkerställa att våra kunder känner sig omhändertagna och får den hjälp de behöver i kontakten med oss.

Isabelle Hooshidar, Chef KundfrontGodEl

MPWR är ett kraftfullt företag som hjälper till att ge en extra boost när man behöver lite hjälp med individuell utveckling och ledarskap.

MPWR gör ett grundligt förarbete för att förstå behovet. De engagerade och inspirerade oss att jobba vidare med kulturfrågor.

Vi har fått en större förståelse för att det är många faktorer som påverkar kulturen på företaget. Vikten av planering och reflektion har ökat vilket är positivt för varje individ.

Åsa Klevmarken, COOElvenite

Samarbetet med MPWR har varit otroligt givande. Att samarbeta med MPWR är friktionsfritt, vi bollar och landar ner i vad som passar bäst för teamet just här och nu. Vi hade en incident i teamet och utbildaren anpassade då nästa träff utifrån vårt nuläge. Proffsigt och tryggt.

Samarbetet har gett oss insikter i vår vardag som gjort oss bättre på planering, struktur och att hålla en öppen dialog löpande i hela teamet.

Vi har fått verktyg som gör vårt arbete enklare med enklare medel, allt behöver inte göras så komplicerat.

Vår utbildare och teamet på MPWR kommer vara en självklar partner för oss framöver när vi behöver support och stöd i utvecklingen framåt.

Nathalie Lindgren, Gruppchef marknadBillinge Energi

Vi har samarbetat med MPWR under en längre tid inom olika områden. Vi möts alltid av kunniga, engagerade och förberedda handledare som hela tiden utmanar oss att utvecklas och bli ännu bättre. Vi har framförallt jobbat med teamutveckling och kommunikation i tal och skrift tillsammans med MPWR.

Utbildningarna har gett våra medarbetare mycket bra förutsättningar för att fortsätta utvecklas som team. Vi har lyft oss till en ny nivå vad det gäller kommunikation och dialog med våra kunder.

Lars Lindqvist, Head of OperationsSitevision