Försäljning

Sälj som görs på rätt sätt är en service!

Vi tror på försäljning som bygger på långsiktighet och förtroende i relationen. En bra säljare övertalar inte kunden, den övertygar. För att lyckas med detta så krävs flera komponenter – och en rejäl dos av träning. Oavsett läge eller nivå – vi har erfarenhet av vad som faktiskt skapar en förändring i praktiken och delar gärna med oss av såväl verktyg som erfarenheter för att öka förutsättningarna för er att lyckas. Vi känner oss riktigt nöjda när våra kunder bekräftar att gruppen fått ”ett helt nytt tänk” och når sina mål tack vare våra utbildningar.

”No one ever made a decision based  on a number. They need a story.”

Merförsäljning i kunddialogen
Ett lyckat säljarbete börjar ofta med inställningen. Därför lägger vi stor vikt vid att arbeta med medarbetarnas inställning till proaktivitet och sälj, för att få det till en mer naturlig del av arbetet och något som varje person inte bara förväntas, utan vill göra, med stolthet och som en extra service.

Vi går igenom nycklar för hur vi fördjupar kunddialogen på rätt sätt för att kunna göra övergången till merförsäljning under samtalet. Vi tränar på frågorna som gör skillnad och hur vi sedan förklarar erbjudandet på ett bra och kundanpassat sätt.

Värdebaserad försäljningEtt misstag många gör är att prata alldeles för detaljerat om produkten, i stället för att faktiskt förklara värdet för kunden med det ni erbjuder.
Vi hjälper era säljare att få fram kärnan i vad era produkter/tjänster skapar för värde för era kunder och tränar upp förmågan att förmedla detta värde till era kunder.
Konsten att lägga fram ert erbjudande på ett sätt som återspeglar det värde som är viktigt för kunden, hänger självklart även tätt ihop med förmågan att ställa relevanta frågor och att lyssna in vad kunden berättar.Det här kan hjälpa er att sticka ut från era konkurrenter, samtidigt som det skapar ett större förtroende hos era kunder. Win win!

Fler saker vi utbildar inom:

  • Mötesbokning
  • Det optimala kundmötet
  • Retorik och argumentationsteknik
  • Säljprocessen från målbild till affär

“Med hög kunskap om vår bransch och stor lyhördhet för att skapa en anpassad utbildning har MPWR genomfört ett uppskattat upplägg. Jag värderar stort den flexibilitet och närhet som jag haft under vårt samarbete. Det har medfört att leveransen på utbildningen har överträffat mina förhoppningar och förväntningar.”

Karin HolmMarknads- och försäljningschef, Skånska Energi

Kontakta oss

Hör gärna av dig om du vill veta mer om oss och vad vi erbjuder!